Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën, druga stranka u kasacijskom postupku: Exter BV

(predmet C-330/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Staatssecretaris van Financiën

Druga stranka u kasacijskom postupku: Exter BV

Prethodno pitanje

Dovodi li članak 121. stavak 1. Carinskog zakonika Zajednice1 do toga da se povlaštena tarifna mjera, čija primjena za uvoznu robu dolazi u obzir u trenutku njezina stavljanja u postupak unutarnje proizvodnje uz primjenu carinskog postupka odgode, može uzeti u obzir čak i u slučaju određivanja iznosa carinskog duga koji nastaje pri puštanju te robe u neizmijenjenom odnosno izmijenjenom stanju u slobodni promet, ako je ta mjera obustavljena u vrijeme prihvaćanja deklaracije za puštanje u slobodni promet?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1992., L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)