Žaloba podaná dne 24. května 2019 – Evropská komise v. Republika Slovinsko

(Věc C-413/19)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Žalovaná: Republika Slovinsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Republika Slovinsko tím, že omezila povinnost vystavit certifikát energetické náročnosti pouze na budovy, které vlastní nebo užívají veřejné orgány, nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 13 odst. 2 směrnice o energetické náročnosti budov1 ;

uložit Republice Slovinsko náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/31/EU musí členské státy vyžadovat, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m2 často navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti. Jelikož Republika Slovinsko zavedla tuto povinnost pouze pro budovy, které vlastní nebo užívají veřejné orgány, Komise se rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, s. 13).