2019 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-837/16, Švedijos Karalystė / Europos Komisija

(Byla C-389/19 P)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy

Kitos proceso šalys: Švedijos Karalystė

Danijos Karalystė,

Suomijos Respublika,

Europos Parlamentas ir

Europos cheminių medžiagų agentūra

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimą byloje T-837/16, Švedijos Karalystė / Europos Komisija, atmesti pirmoje instancijoje pareikštą ieškinį ir įpareigoti Švedijos Karalystę atlyginti bylinėjimosi išlaidas, arba, papildomai,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir atidėti bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese, klausimo nagrinėjimą, ir

nurodyti palikti galioti ginčijamo sprendimo padarinius.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas susijęs su 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimu byloje T-837/16. Šiuo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino 2016 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2016) 5644 final dėl leidimo naudoti geltonąjį švino sulfochromatą ir raudonąjį švino chromato molibdato sulfatą ir atmetė Komisijos prašymą, kad sprendimo padariniai būtų palikti galioti, kol ji galės iš naujo išnagrinėti autorizacijos paraišką.

Grįsdama savo skundą Komisija remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas akivaizdžiai neteisingai taikė teisę dėl įrodymų kriterijaus, numatyto 60 straipsnio 4 dalyje, sprendimo punktuose, susijusiuose su įrodinėjimo standartu, ypač 79, 81, 85, 86, 90 ir 101 punktuose.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas akivaizdžiai neteisingai taikė teisę pateikdamas motyvus, ypač 86, 90 ir 96 punktuose, nes pažeidė Komisijos diskrecinę teisę nustatyti techninio ir ekonominio gyvybingumo ribinę vertę alternatyvų analizėje pagal 60 straipsnio 4 dalį. Tokiu būdu jis taikė neteisingą teisminės peržiūros kriterijų ir įsikišo į Komisijos socialinius, ekonominius ir techninius svarstymus.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas akivaizdžiai neteisingai taikė teisę skundžiamo sprendimo 86, 97 ir 98 punktuose, pirma, neatsižvelgdamas į tai, kad nebuvo suteiktas leidimas jokiam naudojimui, kurio techniniam veikimui nereikalingas dažytas švinas, antra, ginčijamame sprendime pateikdamas tokį sąlygų aprašymą, pagal kurį matyti, kad 60 straipsnio 4 dalyje numatyta alternatyvų analizės sąlyga nebuvo išpildyta.

Ketvirtasis pagrindas: rezoliucinės dalies antras punktas, kuriame Bendrasis Teismas nurodė, kad ginčijamo sprendimo padariniai nebus palikti galioti, pagrįstas akivaizdžia teisės taikymo klaida sprendimo 112 punkte.

____________