Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2018 Linak A/S proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-368/17, Linak v. EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Věc C-820/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Linak A/S (zástupci: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, a J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 19. června 2019 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________