Linak A/S 27. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-368/17: Linak versus EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical

(kohtuasi C-820/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Linak A/S (esindajad: Rechtsanwältin V. von Bomhard ja Rechtsanwalt J. Fuhrmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kümnes koda) tunnistas 19. juuni 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________