Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 27. maj 2019 – The Software Incubator Ltd mod Computer Associates (UK) Ltd

(Sag C-410/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i hovedsagen

Appellant: The Software Incubator Ltd

Indstævnt: Computer Associates (UK) Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Når en kopi af computersoftware leveres til en agenturgivers kunder elektronisk og ikke på et fysisk medium, udgør den da »varer« i den forstand, [org. s. 8] hvori udtrykket er anvendt i definitionen af en selvstændig handelsagent i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 86/653/EØF af december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter 1 (herefter »direktivet«)?

Når computersoftware leveres til en agenturgivers kunder ved tildeling til kunden af en tidsubegrænset licens til at anvende en kopi af computersoftwaren, udgør dette da »salg af varer« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i definitionen af handelsagent i direktivets artikel 1, stk. 2?

____________

1     EFT 1986, L 382, s. 1.