Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.5.2019 – The Software Incubator Ltd v. Computer Associates (UK) Ltd

(asia C-410/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: The Software Incubator Ltd

Vastapuoli: Computer Associates (UK) Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun ohjelmistokopio toimitetaan päämiehen asiakkaille sähköisesti eikä millään fyysisellä välineellä, onko kyseessä ”tavara” siinä merkityksessä kuin tätä termiä käytetään kauppaedustajan määritelmässä jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY1 (jäljempänä direktiivi) 1 artiklan 2 kohdassa?

Kun tietokoneohjelmisto toimitetaan päämiehen asiakkaille siten, että tietokoneohjelmiston kopion käyttöön myönnetään ainaislisenssi, onko kyseessä ”tavaroiden myynti” siinä merkityksessä kuin tätä termiä käytetään kauppaedustajan määritelmässä direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa?

____________

1 EYVL 1986, L 382, s. 17.