Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 19. april 2019 – eurocylinder systems AG mod Hauptzollamt Hamburg

(Sag C-324/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: eurocylinder systems AG

Sagsøgt: Hauptzollamt Hamburg

Præjudicielt spørgsmål

Er Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 1 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina gyldig?

____________

1     EUT 2009, L 262, s. 19.