Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 19. aprila 2019 – eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(Zadeva C-324/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: eurocylinder systems AG

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je Uredba Sveta (ES) št. 926/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske1 veljavna?

____________

1     UL 2009, L 262, str. 19.