Žalba koju je 27. prosinca 2018. podnio Aldo Supermarkets protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 25. listopada 2018. u predmetu T-359/17, Aldo Supermarkets protiv EUIPO-a - Aldi Einkauf

(predmet C-822/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Aldo Supermarkets (zastupnik: M. Thewes, avocat)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Žalba je rješenjem Suda (šesto vijeće) od 4. lipnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________