Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. svibnja 2019. uputio International Protection Appeals Tribunal (Irska) – R.A.T., D.S. protiv Minister for Justice and Equality

(predmet C-385/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

International Protection Appeals Tribunal

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: R.A.T. i D.S.

Druga stranka u postupku: Minister for Justice and Equality

Prethodna pitanja

Predviđa li članak 15. Direktive 2013/33/EU1 različite kategorije „podnositelja zahtjeva”?

Kakvo se ponašanje smatra kašnjenjem za koje je kriv podnositelj zahtjeva u smislu članka 15. stavka 1. Direktive 2013/33/EU?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.)