Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Köln (Germania) la 6 mai 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Cauza C-353/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Köln (Germania)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Pârât: Land Nordrhein-Westfalen (Germania)

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri1 , în special anexa III la acesta coroborată cu rubrica B3020 din anexa IX la Convenția de la Basel2 trebuie interpretat în sensul că liniuțele cuprinse la această rubrică reprezintă diferite rubrici unice în sensul Regulamentului nr. 1013/2006?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1) litera a):

Rubrica B 3020 conține deșeuri amestecate de hârtie și carton, care – precum deșeurile în discuție în litigiul principal – pe lângă ambalajele ușoare din hârtie și carton cuprinde și ambalaje pentru lichide din carton lipite/laminate?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) litera b):

a)

Rubrica B 3020, în special a patra liniuță a acesteia, trebuie interpretată în sensul că deșeurile respective nu trebuie să conțină nicio materie străină, cu alte cuvinte că un deșeu nu poate fi încadrat la această rubrică dacă conține alte materii decât deșeuri și resturi de hârtie sau carton (materii străine), indiferent de cantitatea și de periculozitatea acestora?

b)

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2) litera a):

Prezența unor materii străine într-un deșeu se poate opune, din cauza, în special, a cantității lor, ca acest deșeu să se încadreze la rubrica B3020, în special la a patra liniuță a acesteia, chiar și atunci când condițiile prevăzute la așa-numitul „chapeau” al anexei III la Regulamentul nr. 1013/2006 nu sunt întrunite, cu alte cuvinte acest deșeu este contaminat de alte materii într-o măsură care nu crește riscurile asociate acestui deșeu astfel încât acesta să trebuiască să fie supus procedurii de notificare și de consimțământ scrise prealabile, ținând seama de criteriile de pericol care figurează la anexa III la Directiva 2008/98/CE3 și care nu împiedică ca acest deșeu să fie recuperat ecologic rațional?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1) litera b):

a)

Punctul 3 litera (g) din anexa IIIA la Regulamentul nr. 1013/2006 trebuie interpretat în sensul că amestecurile de deșeuri respective nu trebuie să conțină nicio materie străină, cu alte cuvinte că un amestec de deșeuri nu se poate încadra la acest punct dacă conține alte deșeuri decât deșeurile enumerate la primele trei liniuțe ale rubricii B 3020 (materii străine), indiferent de cantitatea și de periculozitatea acestora?

b)

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 3) litera a):

Materiile străine a căror prezență nu exclude în orice caz încadrarea la punctul 3 litera (g) din anexa IIIA la Regulamentul nr. 1013/2006 cuprind și deșeuri care, luate în considerare în mod separat, s-ar încadra la a patra liniuță a rubricii B 3020?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L 190, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 172).

2 Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora.

3     Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).