Pritožba, ki jo je Pometon SpA vložila 6. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 28. marca 2019 v zadevi T-433/16, Pometon/Komisija

(Zadeva C-440/19 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Pometon SpA (zastopniki: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

primarno, razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem so zavrnjeni tožbeni razlogi za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti, in zato razglasi ničnost izpodbijanega sklepa;

podredno:

razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je Splošno sodišče neupravičeno izključilo prekinitev domnevnega sodelovanja družbe Pometon pri spornem sporazumu v obdobju od 18. novembra 2005 do 20. marca 2007, in zato v okviru neomejene sodne pristojnosti zniža denarno sankcijo, naloženo družbi Pometon;

v okviru neomejene sodne pristojnosti vsekakor zniža denarno sankcijo, naloženo družbi Pometon, ker naj bi Splošno sodišče kršilo načelo enakega obravnavanja;

vsekakor Komisiji naloži plačilo stroškov postopka in vseh stroškov pritožnice, povezanih s tem postopkom in postopkom pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri pritožbene razloge.

1. Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo temeljna načela, na katerih temelji pravni red Evropske unije, in sicer načelo domneve nedolžnosti in načelo nepristranskosti postopka, ker ni ugotovilo kršitve navedenih temeljnih načel s strani Komisije.

2. Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo načela na področju dokaznega bremena in ni uporabilo načela domneve nedolžnosti, ker je potrdilo ugotovitve Komisije, da je družba Pometon sodelovala pri domnevnem omejevalnem sporazumu; poleg tega je v zvezi s tem podalo protislovno in/ali nezadostno obrazložitev.

Splošno sodišče je sklepalo na krivdo pritožnice na podlagi predpostavk in „verjetnosti“, pri čemer se je povsem na splošno sklicevalo na dokumente, na katerih naj bi temeljile te domneve.

3. Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo načela na področju dokaznega bremena in ni uporabilo načela domneve nedolžnosti, ker je navedlo, da je Komisija zadostno pravno dokazala, da družba Pometon ni prekinila sodelovanja pri kršitvi v obdobju približno šestnajst mesecev, od 18. novembra 2005 do 20. marca 2007, čeprav za to obdobje ni imela dokazov o tajnih stikih; poleg tega je v zvezi s tem podalo protislovno in/ali nezadostno obrazložitev.

4. Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v okviru določitve zneska globe, naložene družbi Pometon, kršilo načelo enakega obravnavanja in je v zvezi s tem podalo protislovno in/ali nezadostno obrazložitev. Splošno sodišče je med drugim znesek globe, naložene pritožnici, ponovno določilo z določitvijo stopnje znižanja osnovnega zneska globe, ki ni v skladu s stopnjo znižanja, ki jo je Komisija določila za stranke poravnave; Splošno sodišče ni predložilo nobene objektivne utemeljitve za tako ravnanje.

____________