Odvolanie podané 18. decembra 2018: FCA US LLC proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-109/17, FCA US/EUIPO – Busbridge

(vec C-795/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: FCA US LLC (v zastúpení: C. Morcom, QC)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 20. júna 2019 Súdny dvor (siedma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________