A Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Szlovénia) által 2019. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministrstvo za notranje zadeve kontra Tax-Fin-Lex d.o.o.

(C-367/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministrstvo za notranje zadeve

Alperes: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Fennáll-e a „szerződéses jogviszony visszterhes jellege” a 2014/24 irányelv1 2. cikke (1) bekezdésének 5. pontja értelmében vett közbeszerzési szerződés elemeként abban az esetben, ha az ajánlatkérő szervnek semmiféle ellenszolgáltatást nem kell nyújtania, a gazdasági szereplő ugyanakkor a beszerzés teljesítése révén új piachoz vagy referenciákhoz fér hozzá?

Úgy lehet vagy úgy kell-e értelmezni a 2014/24 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 5. pontját, hogy az alapját képezi a beszerzés 0 eurós árajánlata elutasításának?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 64. o.; helyesbítés: HL 2015. L 275., 68. o.)