2019 m. gegužės 8 d. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministrstvo za notranje zadeve / Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Byla C-367/19)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Šalys pagrindinėje byloje

Perkančioji organizacija: Ministrstvo za notranje zadeve

Prašymą atlikti peržiūrą pateikusi pareiškėja: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar viešojo pirkimo atveju sutartiniai santykiai turi būti atlygintiniai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/241 2 straipsnio 1 dalies 5 punkte, net ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija neprivalo sumokėti jokio atlygio, bet ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, įgyja galimybę patekti į naują rinką ir gauti rekomendacijų?

2.    Ar galima arba būtina Direktyvos 2014/24 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą aiškinti taip, kad jis yra pagrindas atmesti 0 EUR dydžio viešojo pirkimo kainos pasiūlymą?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).