A Trgovački sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Interplastics s.r.o. kontra Letifico d.o.o.

(C-323/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Trgovački sud u Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperes: Interplastics s.r.o.

Alperes: Letifico d.o.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Figyelemmel az Európai Unió Bíróságának a C-484/15. és C-551/15. sz. ügyben hozott ítéletére, összeegyeztethető-e az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint az Ovršni zakon (a végrehajtásról szóló törvény; közzétéve a Narodne novine 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. és 73/17. számában) 1. cikke, és amely a közjegyzők hatáskörébe utalja a követelések „bizonyító erejű okiraton” alapuló és végrehajtási lap – mint végrehajtható okirat – kiállítása útján történő behajtását, anélkül hogy a Horvát Köztársaságban letelepedett, végrehajtás alá vont adós jogi személy a kifejezett beleegyezését adta volna?

2)    Alkalmazható-e a Bíróság 2017. március 9-i Zulfikarpašić ítéletében (C-484/15, EU:C:2017:199) és 2017. március 9-i Pula Parking ítéletében (C-551/15, EU:C:2017:193) adott értelmezés a fentiekben bemutatott Povrv-752/19. sz. ügyben, és különösen úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 rendeletet, hogy a nemzeti jog által részükre biztosított hatáskörök keretében valamely „bizonyító erejű okirat” alapján végrehajtási eljárásban – amelyben a végrehajtási eljárás alperesei az Európai Unió más tagállamaiban letelepedett jogi személyek –, Horvátországban eljáró közjegyzők nem tartoznak az említett rendelet értelmében vett „bíróság” fogalma alá?

____________