A Törvényszék (második tanács) T-371/17. sz., Qualcomm és Qualcomm Europe kontra Bizottság ügyben 2019. április 9-én hozott ítélete ellen a Qualcomm, Inc. és a Qualcomm Europe, Inc. által 2019. június 18-án benyújtott fellebbezés

(C-466/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc (képviselők: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato advogado és M. Davilla dikigoros)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az ítéletet;

semmisítse meg az 1/2003/EK1 tanácsi rendelet 18. cikke (3) bekezdésének és 24. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39711 – Qualcomm (felfaló árazás)) 2017. március 31-én hozott C(2017) 2258 final bizottsági határozatot (a továbbiakban: határozat);

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy a Bíróság ítéletének megfelelően hozzon határozatot az ügyben, és

az Európai Bizottságot kötelezze a fellebbezők részéről a Törvényszék és a Bíróság előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap:a Törvényszék nem vizsgálta meg a fellebbezők által felhozott valamennyi érvet.

Második jogalap: nyilvánvaló ténybeli hibákon és nyilvánvalóan téves jogalkalmazáson, valamint elégtelen indokoláson alapul annak megállapítása, hogy a határozat megfelelően indokolt.

Harmadik jogalap: téves jogalkalmazáson, ténybeli hibákon, a bizonyítékok elferdítésén, elégtelen indokoláson, illetve valamennyi releváns bizonyíték figyelembevételének elmulasztásán alapul annak megállapítása, hogy a határozatban kért információk szükségesek voltak.

Negyedik jogalap: nyilvánvaló ténybeli hibákon, a bizonyítékok elferdítésén és elégtelen indokoláson alapul annak megállapítása, hogy a határozatban kért információk arányosak voltak.

Ötödik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 102. cikk állítólagos megsértésére vonatkozó bizonyítási teherre irányadó szabályokat.

Hatodik jogalap: a Törvényszék olyan megállapításokat tett, amelyek sértik az önvádra kötelezés tilalmát.

____________

1 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).