Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. travnja 2019. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België i dr., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW i dr. protiv LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA i dr., Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

(predmet C-336/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Grondwettelijk Hof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België i dr., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW i dr.

Intervenijenti: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA i dr., Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Prethodna pitanja

Treba li članak 26. stavak 2. podstavak 1. točku (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja1 tumačiti na način da je državama članicama dopušteno, odstupajući od izuzeća predviđenog u članku 4. stavku 4. te Uredbe i u cilju poboljšanja dobrobiti životinja, donositi propise poput onih predviđenih Decreetom van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (Dekret Flamanske regije od 7. srpnja 2017. o izmjeni zakona od 14. kolovoza 1986. o zaštiti i dobrobiti životinja u pogledu dopuštenih metoda klanja životinja), koji, s jedne strane, predviđaju zabranu klanja životinja bez omamljivanja koja se primjenjuje i na klanje koje se provodi u okviru religijskog obreda, i, s druge strane, uvode alternativni postupak omamljivanja za klanje koje se provodi u okviru religijskog obreda, koje je uređeno na način da omamljivanje mora biti reverzibilno i ne smije prouzročiti smrt životinje?

U slučaju da se na prvo prethodno pitanje treba potvrdno odgovoriti: krši li članak 26. stavak 2. podstavak 1. točka (c) prethodno navedene Uredbe, u slučaju tumačenja u smislu prvog prethodnog pitanja, članak 10. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

U slučaju da se na prvo prethodno pitanje treba potvrdno odgovoriti: krši li članak 26. stavak 2. podstavak 1. točka (c) u vezi s člankom 4. stavkom 4. prethodno navedene Uredbe, u slučaju tumačenja u smislu prvog prethodnog pitanja, članke 20., 21. i 22. Povelje Europske unije o temeljnim pravima zato što za životinje koje podliježu posebnim metodama klanja, a koje su propisane određenim religijskim obredima, predviđa samo uvjetno izuzeće od obveze omamljivanja životinja (članak 4. stavak 4. u vezi s člankom 26. stavkom 2.), dok su za usmrćivanje životinja tijekom lova, sportsko-rekreacijskog ribolova, tijekom kulturnih ili sportskih događaja iz razloga koji su navedeni u uvodnim izjavama Uredbe predviđena pravila prema kojima te aktivnosti ne spadaju u područje primjene Uredbe, odnosno ne podliježu obvezi omamljivanja životinja u slučaju usmrćivanja (članak 1. stavak 1. podstavak 2. i stavak 3.)?

____________

1     SL 2009., L 303, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 223.)