2019 m. birželio 6 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viasat Broadcasting UK Ltd / TV 2/Danmark A/S, Danijos Karalystė

(Byla C-445/19)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Viasat Broadcasting UK Ltd 

Atsakovės: TV 2/Danmark A/S, Danijos Karalystė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinio teismo pareiga įpareigoti pagalbos gavėją sumokėti palūkanas dėl neteisėtumo (žr. sprendimą byloje CELF1 ) taip pat taikoma tokiu atveju, kaip nagrinėjamasis, kai neteisėta valstybės pagalba reiškė kompensaciją už viešąją paslaugą, kuri, kaip nustatyta vėliau, pagal SESV 106 straipsnio 2 dalį buvo suderinama su vidaus rinka, ir kai pagalba buvo suteikta remiantis visos viešąsias paslaugas teikiančios įmonės bendros finansinės būklės, įskaitant jos kapitalizaciją, vertinimu?

2.    Ar nacionalinio teismo pareiga įpareigoti pagalbos gavėją sumokėti palūkanas dėl neteisėtumo (žr. sprendimą byloje CELF) taip pat taikoma sumoms, kurias, atsižvelgiant į šioje byloje susiklosčiusias aplinkybes, pagalbos gavėjas perveda susijusioms įmonėms laikydamasis viešojoje teisėje nustatytos pareigos ir kurios vis dėlto galutiniame Komisijos sprendime priskiriamos sumų, kuriomis pagalbos gavėjui suteikiamas pranašumas, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, kategorijai?

3. Ar nacionalinio teismo pareiga įpareigoti pagalbos gavėją sumokėti palūkanas dėl neteisėtumo (žr. sprendimą byloje CELF) taip pat taikoma valstybės pagalbai, kurią pagalbos gavėjas šioje byloje susiklosčiusiomis aplinkybėmis gavo iš valstybės kontroliuojamos įmonės, atsižvelgiant į tai, kad pastaroji įmonė dalį lėšų gauna parduodama pagalbos gavėjo paslaugas?

____________

1     2008 m. vasario 12 d. sprendimas (byla C-199/06, CELF ir Ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79).