Tužba podnesena 16. svibnja 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C- 384/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Manhaeve i E. Sanfrutos Cano, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

proglasiti da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavaka 1. i 5. i članka 15. stavka 1. Direktive 2007/60/EZ1 , u pogledu vodnih područja ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera i ES127 El Hierro.

proglasiti da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 10. stavaka 1. i 2. Direktive 2007/60/EZ, u pogledu vodnih područja ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura i ES125 La Palma.

naložiti Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju podataka koje su dostavile španjolske vlasti proizlazi da Španjolska nije izradila, dopunila i objavila planove upravljanja poplavnim rizicima u vezi s vodnim područjima ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera i ES127 El Hierro u roku propisanom direktivom, koji je istekao 22. prosinca 2015. Komisiji također nije dostavljena ni preslika navedenih planova, kao što je to propisano člankom 15. stavkom 1. direktive.

Osim toga, u trima vodnim područjima – ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura i ES125 La Palma – još uvijek nije provedena ili, u svakom slučaju, nije dovršena faza obavješćivanja i traženja mišljenja javnosti. Posljedično, Komisija smatra da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 10. stavaka 1. i 2. Direktive 2007/60/EZ u pogledu ta tri vodna područja.

____________

1     Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL 2007., L 288, str. 27.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 186.)