Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 17. juunil 2019 – Friends of the Irish Environment Limited versus Commissioner for Environmental Information

(kohtuasi C-470/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Friends of the Irish Environment Limited

Vastustaja: Commissioner for Environmental Information

Esimene menetlusse kaasatud kolmas isik: The Courts Service of Ireland

Eelotsuse küsimus

Kas niisuguses menetluses, kus on tehtud lõplik kohtuotsus, edasikaebetähtaeg on möödunud ning ühegi kaebuse või edasise taotluse osas menetlusi pooleli ei ole, kuid milles on teatavatel asjaoludel võimalikud edasised taotlused, menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse haldamine on „õigusemõistjana“ tegutsemine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ1 keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 2 punkti 2 tähenduses?

____________

1 ELT 2003, L 41, lk 26; ELT eriväljaanne 15/07, lk 375.