A High Court (Írország) által 2019. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Friends of the Irish Environment Limited kontra Commissioner for Environmental Information

(C-470/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Friends of the Irish Environment Limited

Ellenérdekű fél: Commissioner for Environmental Information

Első beavatkozó: The Courts Service of Ireland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikkének 2. pontja értelmében vett „bírói minőség” gyakorlásának minősül-e az olyan eljárással kapcsolatos bírósági nyilvántartásokhoz való hozzáférés ellenőrzése, amely eljárásban jogerős ítéletet hoztak, a fellebbezési időszak eltelt és fellebbezés vagy más kérelem elbírálása nincsen folyamatban, azonban amelyben bizonyos körülmények esetén további kérelem terjeszthető elő?

____________

1 HL 2003. L 41., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 375. o.