Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 17 iunie 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(Cauza C-470/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Friends of the Irish Environment Limited

Intimat: Commissioner for Environmental Information

Primul Intervenient: The Courts Service of Ireland

Întrebarea preliminară

Controlul accesului la actele judiciare referitoare la o procedură în care s-a pronunțat o hotărâre definitivă, în care termenul pentru introducerea unei căi de atac a expirat și în care nicio cale de atac sau o nouă solicitare nu este pendinte, dar în care este posibilă formularea de cereri suplimentare în împrejurări speciale, constituie o exercitare a „capacităților judiciare” în sensul articolului 2 punctul 2 din Directiva 2003/4/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului?

____________

1 JO 2003, L 41, p. 26, Ediţie specială, 15/ vol. 9, p. 200.