Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 13. juunil 2019 – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(kohtuasi C-450/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Teised menetlusosalised: Eltel Group Oy ja Eltel Networks Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklis 101 sätestatud konkurentsinorme saab tõlgendada nii, et olukorras, kus kartellikokkuleppes osaleja sõlmis kartellivälise ettevõtjaga sellise ehitustööde lepingu, nagu oli kokku lepitud kartelli raames, kestab konkurentsinormide rikkumine sellest tulenevate majanduslike tagajärgede tõttu kogu selle ajavahemiku vältel, mil täidetakse lepingust tulenevaid kohustusi või tehakse lepingupooltele tööde eest makseid, see tähendab kuni selle kuupäevani, mil tööde eest tasutakse viimane osamakse, või vähemalt selle kuupäevani, mil kõnealused tööd lõpetatakse;

2.    või tuleb eeldada, et konkurentsinormide rikkumine kestab vaid kuni selle kuupäevani, mil rikkumise toime pannud ettevõtja esitab asjaomaste tööde tegemiseks pakkumuse või sõlmib tööde tegemiseks lepingu?

____________