2019 m. gegužės 21 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Unipack“ AD / Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Bulgarijos Respublikos Varhovna administrativna prokuratura prokuroras

(Byla C-391/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: „Unipack“ AD

Kitos kasacinio proceso šalys: Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Bulgarijos Respublikos Varhovna administrativna prokuratura prokuroras

Prejudicinis klausimas

Ar galima kalbėti apie išimtines aplinkybes pagal 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos1 , 172 straipsnio 2 dalį, dėl kurių pagal Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio 2 dalį atgaline data gali būti suteikiamas leidimas pagal Sąjungos muitinės kodekso 254 straipsnį taikyti galutinio vartojimo procedūrą prekėms, importuotoms iki leidimo prašymo priėmimo dienos ir dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimo pasibaigus šios procedūros vykdytojui skirto PTI sprendimo galiojimui, jei laikotarpiu (apie dešimt mėnesių) nuo PTI sprendimo galiojimo pabaigos iki importo, kuriam prašoma taikyti galutinio vartojimo procedūrą, dar (devynis kartus) buvo importuotos prekės, tačiau muitinė nepatikslino deklaruoto Kombinuotosios nomenklatūros kodo, ir prekės buvo naudojamos tokiu būdu, kuriam netaikomas antidempingo muitas?

____________

1 OL L 343, 2015, p. 1.