Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Opatowie (Poljska) 20. marca 2019 – QL S.A. s sedežem v B./C. G.

(Zadeva C-252/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Opatowie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: QL S.A. s sedežem v B.

Tožena stranka: C. G.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS1 , zlasti člen 3(g) in člen 22(l) te direktive, razlagati tako, da te določbe nasprotujejo temu, da se v nacionalnem pravnem redu uvedeta institut „maksimalnih neobrestnih stroškov kredita“ in matematična formula za izračun višine teh stroškov, ki sta določena v členu 5(6a) v povezavi s členom 36a Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zakon z dne 12. maja 2011 o potrošniških kreditih, Dz.U.2018:993), v skladu s katerima se med stroške v zvezi s kreditno pogodbo, ki jih nosi potrošnik (skupni strošek kredita), lahko vključijo tudi stroški gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja trgovec?

____________

1 UL 2008, L 133, str. 66.