Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea Hovrätt (Švedska) 14. junija 2019 – Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

(Zadeva C-456/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea Hovrätt

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Östgötatrafiken AB

Druga stranka v pritožbenem postopku: Patent- och registreringsverket

Vprašanji za predhodno odločanje

Vprašanji se nanašata na uporabo člena 4(1)(b) Direktive 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami1 in se glasita:

1.    Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive o znamkah razlagati tako, da je treba v primeru prijave za registracijo znamke, ki označuje storitve in pri kateri se prijava nanaša na znak, nameščen na določeno mesto, ki pokriva velike površine fizičnih predmetov, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, presoditi, ali znamka ni neodvisna od videza zadevnih predmetov?

2.    Ali mora, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, znamka občutno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju, da bi se štelo, da ima razlikovalni učinek?

____________

1 UL L 336, 2015, str. 1.