Valitus, jonka Chefaro Ireland DAC on tehnyt 28.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-905/16, Chefaro Ireland v. EUIPO, 12.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-739/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Chefaro Ireland DAC (edustajat: P. Maeyaert and J. Muyldermans, advocaten)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on 2.5.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.

____________