Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2018 minn Chefaro Ireland DAC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-905/16 – Chefaro Ireland DAC vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-739/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Chefaro Ireland DAC (rappreżentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-2 ta’ Mejju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (id-Disa’ Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.

____________