Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2019. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – E. Sp. z o.o. Sp. k. sa sjedištem u S. protiv Minister Finansów

(predmet C-335/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: E. Sp. z o.o. Sp. k. sa sjedištem u S.

Tuženik: Minister Finansów

Prethodna pitanja

1.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , osobito njezinim člankom 90. stavkom 2., s obzirom na načela porezne neutralnosti i proporcionalnosti, da se u nacionalno pravo uvede ograničenje mogućnosti smanjenja oporezivog iznosa u slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja zbog određenog poreznog statusa dužnika i vjerovnika?

2.    Konkretno, protivi li se pravu Unije uvođenje u nacionalno pravo odredbe kojom se dopušta mogućnost korištenja „olakšice za loše dugove” pod uvjetom da na datum izvršenja usluge/isporuke robe i na dan koji prethodi danu podnošenja ispravka porezne prijave kako bi se iskoristila ta olakšica:

-    dužnik nije u stečajnom postupku ili likvidaciji?

-    vjerovnik i dužnik registrirani su kao aktivni porezni obveznici PDV-a?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku; poglavlje 9., svezak 1., str. 120.