Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Korneuburg - Österrike) – Bulgarian Air Charter Limited mot NE

(Mål C-758/18)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 93, 11.3.2019