Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2019. uputio Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poljska) – Delfly sp. z o.o. protiv Travel Service Polska sp. z o.o

(predmet C-356/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Delfly sp. z o.o.

Tuženik: Travel Service Polska sp. z o.o

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 261/20041 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 tumačiti na način da ta odredba ne uređuje samo opseg obveze plaćanja odštete, nego i način izvršavanja te obveze?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li putnik ili njegov pravni sljednik valjano zahtijevati plaćanje iznosa od 400 eura izraženo u drugoj valuti, posebice u nacionalnoj valuti koja se primjenjuje u mjestu boravišta putnika čiji je let otkazan ili je kasnio?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, na temelju kojih kriterija treba odrediti valutu u kojoj putnik ili njegov pravni slijednik može zahtijevati plaćanje i koji devizni tečaj treba primijeniti?

Je li članku 7. stavku 1. ili drugoj odredbi Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. protivna primjena takvih odredaba nacionalnog prava o ispunjenju obveza koje dovode do odbijanja tužbe putnika ili njegova pravnog sljednika isključivo iz razloga što je taj zahtjev pogrešno naveden u nacionalnoj valuti koja se primjenjuje u mjestu boravišta putnika, umjesto u eurima, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe?

____________

1 SL 2004, L 46, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.