Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) la 3 mai 2019 – Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

(Cauza C-356/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Delfly sp. z o.o.

Pârâtă: Travel Service Polska sp. z o.o.

Întrebările preliminare

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie să fie interpretat în sensul că această dispoziție reglementează nu doar cuantumul obligației de compensație, ci și modul în care ar trebui îndeplinită această obligație?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: Poate un pasager sau succesorul în drepturi al acestuia să solicite plata unei sume echivalente sumei de 400 de euro într-o altă monedă, în special în moneda țării în care își are reședința pasagerul zborului anulat sau întârziat?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare: Care sunt criteriile pe baza cărora ar trebui să fie stabilită moneda în care un pasager sau succesorul în drepturi al acestuia poate solicita plata și care este cursul de schimb care ar trebui aplicat?

Articolul 7 alineatul (1) sau alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 se opun aplicării unor dispoziții privind îndeplinirea obligațiilor din dreptul național, care ar putea determina respingerea cererii introduse de un pasager sau de succesorul în drepturi al acestuia pentru simplul motiv că creanța a fost exprimată în mod eronat în moneda țării în care își are reședința pasagerul în loc de euro, cum prevede articolul 7 alineatul (1) din regulament?

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.