Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 5 (Češka republika) 5. novembra 2018 – HJ/II

(Zadeva C-680/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu 5

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HJ

Tožena stranka: II

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 11. aprila 2019 odločilo, da ta predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten.

____________