Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 19. června 2019 – trestní řízení proti QR

(Věc C-467/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastník původního trestního řízení

QR

Předběžná otázka

Je taková judikatura, jaká je dotčená v projednávané věci, která se týká vnitrostátního zákona, jenž upravuje schválení dohody o vině a trestu uzavřené mezi obžalobou a obhajobou soudem, a podle které je souhlas ostatních obviněných podmínkou pro schválení takové dohody a je nezbytný pouze během soudní fáze řízení, v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice 2016/3431 , s články 47 a 52 Listiny a se zásadami efektivity a rovnosti?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).