Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 19. junija 2019 – Strafverfahren/QR

(Zadeva C-467/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

QR

Vprašanje za predhodno odločanje

1.    Ali je zadevna sodna praksa, ki se nanaša na nacionalni zakon o odobritvi – s strani sodišča – sporazuma o naložitvi dogovorjene kazni, sklenjenega med tožilstvom in obrambo, ki kot pogoj za odobritev takega sporazuma določa soglasje drugih obdolžencev in v skladu s katerim je navedeno soglasje nujno le med sodno fazo postopka, v skladu s členom 7(4) Direktive 2016/3431 , členom 47 in členom 52 Listine ter načeloma učinkovitosti in enakopravnosti?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL 2016, L 65, str. 1).