Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 8 martie 2019 – BW Sp. z o.o. cu sediul în B./D. R.

(Cauza C-222/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Opatowie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BW Sp. z o.o. cu sediul în B.

Pârât: D.R.

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 , în special cele ale articolului 3 alineatul (1) din această directivă, precum și principiile dreptului Uniunii referitoare la protecția consumatorului și la echilibrul contractual trebuie interpretate în sensul că dispozițiile și principiile invocate se opun instituirii în ordinea juridică națională a noțiunii de „costuri maxime ale creditării, altele decât dobânzileˮ și a unei formule matematice de calcul al valorii acestor costuri, prevăzute la articolul 5 punctul 6a coroborat cu articolul 36a din Legea din 12 mai 2011 privind creditul pentru consumatori (text consolidat în Dz. U. 2018, poziția 993), soluții juridice care permit includerea în costurile aferente contractului de credit suportate de consumator (costul total al creditului) și a costurilor activității economice desfășurate de profesionist?

____________

1 JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială 15/vol. 2, p. 273.