Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 iunie 2019 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-619/18)1

[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor – Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme – Aplicare în cazul judecătorilor în exercițiu – Posibilitate de continuare a exercitării funcției de judecător peste această vârstă condiționată de obținerea unei autorizații acordate prin decizia discreționară a președintelui Republicii]

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, H. Krämer și S. L. Kalėda, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă (reprezentanți: B. Majczyna, K. Majcher și S. Żyrek, agenți)

Dispozitivul

Pe de o parte, prevăzând aplicarea măsurii care constă în reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia) în cazul judecătorilor în exercițiu care au fost numiți la această instanță înainte de 3 aprilie 2018 și, pe de altă parte, acordând președintelui Republicii puterea discreționară de a prelungi funcția judiciară activă a judecătorilor instanței menționate peste vârsta de pensionare nou-stabilită, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE.

Obligă Republica Polonă la plata cheltuielilor de judecată.

Ungaria suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 427, 26.11.2018.