Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 15.5.2019 – Powiat Ostrowski v. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

(asia C-383/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Powiat Ostrowski

Vastaaja: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY1 3 artiklaa tulkittava siten, että ajoneuvon omistajalla on velvollisuus ottaa liikennevakuutus myös silloin, kun paikallishallinnon yksikkö – piirikunta – sai tuomioistuinratkaisun perusteella omistusoikeuden ajoneuvoon, joka on ajokelvoton ja on yksityisellä vartioidulla pysäköintialueella poissa yleisiltä teiltä ja joka on sen omistajan päätöksellä tarkoitus tuhota?

Vai onko kyseistä säännöstä tulkittava niin, että riippumatta vastuusta, joka vakuutusalan vakuusrahastolla on kolmansia vahinkoa kärsineitä osapuolia kohtaan, paikallishallinnon yksiköllä ajoneuvon omistajana ei ole tässä tilanteessa vakuuttamisvelvollisuutta?

____________

1 EUVL 2009, L 263, s. 11.