Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Hispaania) 16. aprillil 2019 – R.C.C. versus M.O.L.

(kohtuasi C-314/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Põhikohtuasja pooled

Apellant: R.C.C.

Vastustaja: M.O.L.

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta1 artikli 1 lõike 1 punkt a ja seega direktiivi sisu on kohaldatav juhul, kus notar, notaribüroo omanik, kes on ametiisik ja omakorda tema teenistuses olevate töötajate eraõiguslik tööandja, kelle suhet tööandjana reguleerivad tööõiguse üldnormid ja sektori kollektiivleping, asub ametijärglasena ametisse teise notari, notaribüroo eelmise omaniku kohale, kes on tegevuse lõpetanud, võttes üle eelmise notari ametitoimingute raamatu, ning jätkab tegevust samas töökohas sama materiaalse struktuuriga ja võtab üle seda ametikohta pidanud eelmise notari töötajad?

____________

1 EÜT 2001, L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98.