Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel Piteşti (Rumunjska) – Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL protiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(predmet C-355/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Piteşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL

Tuženik: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Prethodna pitanja

Treba li Mehanizam za suradnju i provjeru (CVM), uspostavljen Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006.1 , smatrati aktom institucije Europske unije u smislu članka 267. UFEU-a, koji može biti podvrgnut tumačenju Suda Europske unije?

Jesu li sadržaj, priroda i trajanje Mehanizma za suradnju i provjeru (CVM), uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006., obuhvaćeni područjem primjene Ugovora o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, koji je Rumunjska potpisala u Luxembourgu 25. travnja 2005.? Jesu li zahtjevi iz izvješća sastavljenih u sklopu navedenog mehanizma obvezujući za Rumunjsku?

Treba li članak 2. Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da su države članice dužne ispunjavati mjerila u pogledu vladavine prava, što nalažu i izvješća sastavljena u okviru Mehanizma za suradnju i provjeru (CVM) uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006., u slučaju osnivanja, po hitnom postupku, uprave unutar Državnog odvjetništva u čijoj je nadležnosti istraživanje isključivo kaznenih djela koja počine pravosudni dužnosnici, a što pobuđuje stvarnu zabrinutost s gledišta suzbijanja korupcije i može se iskoristiti kao još jedan instrument pritiska i zastrašivanja pravosudnih dužnosnika?

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da su države članice dužne usvojiti mjere potrebne da bi se osigurala djelotvorna sudska zaštita u područjima uređenima pravom Unije, isključujući bilo kakvu mogućnost političkog utjecaja na kaznene postupke koji se vode protiv pravosudnih dužnosnika, [u] slučaju osnivanja, po hitnom postupku, uprave unutar Državnog odvjetništva u čijoj je nadležnosti istraživanje isključivo kaznenih djela koja počine pravosudni dužnosnici, a što pobuđuje stvarnu zabrinutost s gledišta suzbijanja korupcije i može se iskoristiti kao još jedan instrument pritiska i zastrašivanja pravosudnih dužnosnika?

____________

1 Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije (SL 2006., L 354, str. 56.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 65., str. 53.)