Αναίρεση που άσκησε στις 31 Ιανουαρίου 2019 η WL κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 29 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-493/17, WL κατά ERCEA

(Υπόθεση C-78/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: WL (εκπρόσωπος: F. Elia, avvocato)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

Με διάταξη της 11ης Ιουλίου 2019 το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη και καταδίκασε την WL στα δικαστικά έξοδά της.

____________