WLi 31. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 29. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-493/17: WL versus ERCEA

(kohtuasi C-78/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: WL (esindaja: advokaat F. Elia)

Teine menetlusosaline: Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 11. juuli 2019. aasta otsusega apellatsioonkaebuse osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatuna läbi vaatamata ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuna rahuldamata ning jättis WLi kohtukulud tema enda kanda.

____________