Valitus, jonka WL on tehnyt 31.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-493/17., WL v. ERCEA, 29.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-78/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: WL (edustaja: F. Elia, avvocato)

Muut osapuolet: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 11.7.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osin selvästi puuttuvat ja koska se on osin selvästi täysin perusteeton, ja määrännyt WL:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________