Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. maijā iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – SC Banca E S.A./G.D.

(Lieta C-381/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Banca E S.A.

Atbildētāja: G.D.

Prejudiciālais jautājums

Vai saistībā ar Savienības tiesību pārākumu tiesiskās drošības un efektivitātes principi ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka strīdā par patērētāju tiesību aizsardzību procesuālās normas – ar saistošu Curtea Constituțională (Konstitucionālā tiesa, Rumānija) nolēmumu, kas īstenots, pieņemot likumu par Codul de procedură civilă (Civilprocesa kodekss) grozījumu, ar ko pieņem jaunu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kuru var izmantot profesionālis un kā rezultātā paildzinās tiesvedības laiks un palielinās izmaksas – tiek grozītas pēc tam, kad patērētājs ir vērsies tiesu iestādē?

____________