Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 15. maja 2019 – SC Banca E S.A./G.D.

(Zadeva C-381/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SC Banca E S.A.

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: G.D.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba v okviru primarnosti prava Unije načeli pravne varnosti in učinkovitosti razlagati tako, da nasprotujeta temu, da se postopkovna pravila v sporu na področju varstva pravic potrošnikov po tem, ko se je potrošnik obrnil na sodišče, spremenijo z zavezujočo odločbo Curtea Constituțională (ustavno sodišče, Romunija), ki se izvaja z zakonom o spremembi Codul de procedură civilă (zakonik o civilnem postopku), in uvaja novo pravno sredstvo, ki ga lahko uporabi prodajalec ali ponudnik, pri čemer se posledično podaljša trajanje postopka in povečajo njegovi stroški?

____________