A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2019. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Versicherungsaktiengesellschaft „Bulstrad Vienna Insurance Group” AD kontra Versicherungsgesellschaft „Olympic”

(C-427/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski rayonen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: Versicherungsaktiengesellschaft „Bulstrad Vienna Insurance Group” AD

Alperes: Versicherungsgesellschaft „Olympic”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Szolvencia II”)1 274. cikkére tekintettel abból kell-e kiindulni a Kodeks za zastrahovaneto (biztosítási törvénykönyv) 630. cikkének értelmezése során, hogy valamely tagállam hatóságának arra vonatkozó határozata, hogy valamely biztosítótól visszavonja az engedélyt, és ideiglenes felszámolót nevez ki tekintetében, anélkül, hogy a bírósági felszámolási eljárás megindult volna, „a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó határozatnak” minősül?

Amennyiben azon tagállam joga, amelyben azon biztosító székhelye található, amelynek engedélyét visszavonták, és amelynek tekintetében ideiglenes felszámolót neveztek ki, azt írja elő, hogy ideiglenes felszámoló kinevezése esetén az adott társasággal szemben folyamatban lévő összes bírósági eljárást fel kell függeszteni, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Szolvencia II”) 274. cikke alapján akkor is alkalmazniuk kell-e ezeket a jogszabályokat a többi tagállam bíróságainak, ha nemzeti joguk ezt nem írja kifejezetten elő?

____________

1 HL 2009. L 335., 1. o.