Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Bratislava V - is-Slovakkja) – proċeduri kriminali kontra R.B.

(Kawża C-149/19) 1

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 148, 29.04.2019.