Beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Bratislava V - Slowakije) – Strafzaak tegen R.B.

(Zaak C-149/19)1

Procestaal: Slowaaks

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 148 van 29.4.2019.